När GDPR möter kunden – fullbokad

Smicker arrangerar seminarieserie tillsammans med SWEDMA.

Förra året fullkomligen exploderade det av kurser och utbildningar som handlar om vad GDPR är, hur omställningen påverkar företag och vad man bör tänka på. De flesta av dessa kurserna har haft fokus på det juridiska, hur man kommer igång med GDPR-omställningen och vad man bör tänka på när man sätter igång.  Eftersom kunddata kommer att vara framtidens smörjmedel, bör företag fråga sig hur de kan utforma sin GDPR-policy så att den skapar förutsättningar för bättre kundmöten och affärer.

Under seminariet tittar vi på en visuell prototyp för mötet mellan kund och GDPR. Med prototypen som utgångspunkt pratar vi om hur man kan tänka kring de frågeställningar och vägval som dyker upp under GDPR-omställningen. Vi tittar på fyra olika perspektiv:

  • Juridik
  • UX och kundupplevelse
  • IT och systemteknik
  • Insiktsdriven kommunikation

För anmälan och information om nästa seminarietillfälle. Kontakta pepe@nullsmicker.se  eller läs mer på SWEDMAS hemsida.