Extrainsatt: När GDPR möter kunden

Extrainsatt frukostseminarium 13 mars

Förra året fullkomligen exploderade det av kurser och utbildningar som handlar om vad GDPR är, hur omställningen påverkar företag och vad man bör tänka på. De flesta av dessa kurserna har haft fokus på det juridiska, hur man kommer igång med GDPR-omställningen och vad man bör tänka på när man sätter igång..

Några företag har påbörjat omställningen – men långt ifrån alla. Dessutom har allt för många GDPR-projekt fastnat i juridiska frågeställningar, IT/systemtekniska utmaningar och resonemang om att minska riskerna. Därför hamnar fokus lätt på villkor, riskminimering och försök att minska mängden personuppgifter som man hanterar istället för på hur man kan utnyttja omställningen för att skapa lösningar som skapar kund- och affärsnytta.

Eftersom kunddata kommer att vara framtidens smörjmedel, bör företag fråga sig hur de kan utforma sin GDPR-policy så att den skapar förutsättningar för bättre kundmöten och affärer.

Under seminariet tittar vi på en visuell prototyp för mötet mellan kund och GDPR. Med prototypen som utgångspunkt pratar vi om hur man kan tänka kring de frågeställningar och vägval som dyker upp under GDPR-omställningen. Vi tittar på fyra olika perspektiv:

  • Juridik
  • UX och kundupplevelse
  • IT och systemteknik
  • Insiktsdriven kommunikation

Till anmälan