bris_smicker_kommunikationsbyrå
bris_smicker_kommunikationsbyrå
<< Kunder / Bris

Barnens rätt i samhället

Barnens rätt i samhället

Strategi, kreativitet, research, planning, design, CRM, produktion.

Bris, arbetar för att stärka barnets rättigheter. Genom att finnas till hands och stödja, mobilisera samhället och göra barnens röster hörda. Som kommunikationsbyrå hjälper vi Bris med att samla in pengar via privatpersoner och företag genom insikt, strategi, koncept, kampanjarbete och uppföljning.


bris_mobil_smicker_kommunikationsbyrå

Några exempel

bris_utskick_smicker_kommunikationsbyrå
Utskick för insamling mot medlemmar och andra som stödjer Bris.
bris_sponsor_smicker_kommunikationsbyrå
Material till sponsorer och företag som samarbetar med Bris.
bris_rekrytering_smicker_kommunikationsbyrå
Riktade kampanjer för att insamling och rekrytering av stödjare.